Het ontwerp van het aquarium en filter is eindelijk klaar. Voor ik tot bestelling over ga, zal ik alles nog eens goed overlopen en nameten. Als ik geen fouten meer ontdek en als er geen belangrijke opmerkingen meer komen, zou dit ontwerp finaal moeten zijn.

Het 3D-model kan je downloaden vanaf de Google Sketchup 3D Warehouse.


Het uiterlijk is nog vrij gelijkaardig, maar toch zijn er een aantal essentiële aanpassingen ten opzichte van het kladontwerp van 9 maanden geleden:

Stevigheid
Er zijn twee belangrijke wijzigingen die het geheel steviger zouden moeten maken en die de kans op lekkage zouden moeten verminderen:

De eerste is het feit dat de opstaande ruiten nu 'op' in plaats van 'rond' de bodemplaat verlijmd worden. Zo kunnen er verstevingsstrips (ook wel stabilo's genoemd) aangebracht worden op de bodem, waardoor de siliconekit dubbel zo breed wordt (2x12mm). Er zit immers zowel silicone aan de zijkant van de stabilo's als onder de opstaande ruiten.

De tweede belangrijke aanpassing is het feit dat de glasplaat tussen aquarium en filter nu helemaal tot de achterwand doorgetrokken is. Om het water van het aquarium naar het filter te kunnen laten stromen, zullen de twee hoeken van deze plaat schuin worden afgesneden.

Wat nog niet op het kladontwerp stond, maar wel steeds de bedoeling is geweest, zijn de bovenste glasstrips. Deze zijn zo hoog mogelijk geplaatst, om er zeker van te zijn dat de waterlijn niet zichtbaar is. Aan elke hoek wordt een uitsparing voorzien waarlangs het gefilterde water terug in het aquarium stroomt.

Filter
Praktisch
Het filter is grotendeels hetzelfde gebleven, al zijn er minder compartimenten en is er een droogvak voorzien. Via dit droogvak zullen elektrische (en andere) leidingen uit de schakelkast tot boven het aquarium worden geleid. Extra compartimenten kunnen later nog toegevoegd worden. Wegens de beperkte oppervlakte van het filter, heeft o.a. het geplande CO²-compartiment het ontwerp niet gehaald.

Beoogde werking van het filter
Het eerste compartiment van het filter heeft nog dezelfde waterhoogte als het aquarium. Het is breed genoeg om er ofwel een onder- en overloopsysteem, ofwel een warmtewisselaar (aangesloten op de CV-installatie) in onder te brengen. Deze beslissing is nog niet genomen. Er is plaats voorzien op de collector van de centrale verwarming, zodat het aquarium verwarmen met de gascondensatieketel mogelijk blijft. De bedoeling is echter dat we eerst kijken of onze fotovoltaïsche zonnepanelen meer stroom opwekken dan ons jaarlijks verbruik. In dat geval hebben we capaciteit over om het aquarium elektrisch warm te stoken.

Het water stroomt uit dat compartiment over de voorste glasplaat. Aangezien het water in het filter uit praktische overwegingen lager staat dan in het aquarium, zal het water dus vallen. Om de geluidshinder van dit vallende water te beperken, wordt deze glasplaat licht schuin geplaatst. Het water zal dan (hopelijk) meer 'glijden'.
In de twee volgende compartimenten waar het water door moet, zal het mechanisch gefilterd worden. Dit wil zeggen dat het vuil wordt tegengehouden m.b.v. blauwe filtermatten en -watten.

Vervolgens komt het 'proper ogende' water terecht in het grootste compartiment. Daar zal het biologisch worden gefilterd door een wervelbedfilter. In dit vak zal ook de hoofdpomp worden ondergebracht.

Helemaal achteraan zit de overloop die rechtstreeks op de riolering is aangesloten. Deze biedt als voordeel dat waterverversen beperkt wordt tot 'bijvullen', aangezien het 'te veel' aan water, via deze overloop zal wegvloeien. De bedoeling is dat dat bijvullen met vers water automatisch zal gebeuren met een frequentie die uiteraard is aangepast aan het visbestand.

Mogelijke problemen
Natte voeten op de parket van de woonruimte is het laatste wat we willen. Daarom werd de hoogte van de glasplaten van het ontwerp zodanig gekozen dat alle mogelijke mankementen opgevangen worden. Hieronder zie je welke problemen zich kunnen voordoen en hoe we proberen te voorkomen dat dit tot problemen leidt. Als je aan een situatie denkt waar het toch fout kan gaan, zouden we het op prijs stellen dat je dit laat weten door een reactie op dit bericht na te laten.

Roosters tussen filter en aquarium zitten verstopt
Aangezien de pomp water uit het filter naar het aquarium blijft pompen en het water dus niet meer via die roosters naar het filter kan stromen, zal het waterniveau in de bak stijgen.
De ruit met de schuin afgesneden hoeken waar de roosters zitten, is lager dan de omringende ruiten, waardoor het water over dit paneel naar het filter zal gaan stromen. In dit zeer extreme geval, staat het niveau van het water al boven de dekruiten!!!
Voorkomen is beter dan genezen, dus zal er ook een sturing voorzien worden die bij een verhoogde waterstand in het aquarium de hoofdpomp uitschakelt.

De stroom valt uit
Het water in het aquarium zal ongeveer 1cm dalen, tot het niveau van het schutsel van het eerste filtercompartiment. 1cm waterhoogte in het aquarium komt overeen met ongeveer 8cm niveauverschil in het filter. De overloop naar de riolering zorgt ervoor dat het filter niet zal overlopen.
Als de stroom terug actief wordt, zal het water in het filter dus 8cm dalen. Er is geen kans dat de pomp hierbij droog getrokken zou worden, aangezien de waterstand in het filter steeds voldoende hoog zal blijven.

Voor de wervelbedfilter is er echter meer gevaar. De bacteriën zullen bij stroomuitval in een razend tempo afsterven. Het zand stopt met wervelen, waardoor de arme beestjes geen zuurstof meer krijgen. Wanneer de pomp terug actief wordt, worden al die dode bacteriën als een nucleaire bom in het aquarium gespoeld. Het water wordt dan uitermate giftig met gevaar voor het visbestand. Een uurtje stroomuitval kan hier genoeg zijn om het hele vissenbestand naar de haaien te helpen. De pomp voor het wervelbedfilter zal dus op een noodstroomvoorziening worden aangesloten om een stroomuitval van enkele uren te kunnen overbruggen. Een leuke extra zou zijn als ik nog een manier kan bedenken om ervoor te zorgen dat de pomp niet terug actief wordt indien de stroom te lang uitgevallen zou zijn. Dit is echter zeer moeilijk te detecteren, aangezien het domoticasysteem er bij stroomuitval ook uit ligt...

De mechanische filtervakken zijn dichtgeslibt
In dit geval stijgt het water in deze compartimenten. De afscheidingsplaat tussen deze compartimenten en het grootste filtervak is lager dan de buitenste ruiten. Het water zal dus over deze scheiding naar het grote compartiment stromen.


Opmerkingen, bedenkingen en ideeën zijn uiteraard meer dan welkom!

1 reacties:

Tom zei

Mooie post!