De verbouwing van onze woning slorpt voorlopig te veel tijd op om me te kunnen concentreren op het ontwerp van het aquarium. Een eerste google sketchup-poging kan reeds gedownload worden, maar dit kladje zal nog volledig hertekend worden.

Dit is wat ik op een forum gepost had als mijn oorspronkelijke idee:
De bedoeling is dat het linkse gedeelte (ca 2,4m) het aquarium wordt. Dat was het meest evidente neem ik aan. 

Ik heb geopteerd om het filter naast (i.p.v. onder) het aquarium te plaatsen om zo weinig mogelijk geluidshinder en kans op natte voeten te krijgen.

Aangezien de bak op ca. 80cm boven de vloer van de woonkamer komt te liggen zou het nogal onhandig zijn als het filter even hoog was dan het aquarium zelf. Vandaar dat ik me (net zoals bij mijn vorig aquarium) gewaagd heb aan een constructie waar de filter vooraan lager is dan achteraan.

De plaat tussen aquarium en filter loopt niet helemaal tot achteraan door. De bedoeling is dat daar zo'n rooster komt die ervoor zorgt dat de vissen blijven waar ze thuis horen, maar dat het water wel naar de filter kan stromen. De plaat zelf is ook wat lager dan de randen van het hele aquarium voor het geval dat rooster eens helemaal verstopt zou zitten. In dat geval stroomt het langs boven in mijn filter. Die filter zal op dat moment zijn werk niet goed meer doen aangezien het water niet door de compartimenten stroomt, maar natte voeten zal ik ook niet krijgen in dat geval.

Het water zit nu links achteraan in het filter en zal nu door de compartimenten moeten stromen. Het gaat dus over het achterste tussenschot naar voor, onder het tweede laatste, over het volgende en ten slotte onder het voorste glasplaatje. In deze compartimenten wordt het water mechanisch gefilterd met materialen als blauwe spons, filterwatten, ...
Indien het echt nodig blijkt, kan ik hier later ook andere materialen plaatsen als actieve kool of turf.

Het water kan nu kiezen welke kant het op wil:

  • ofwel neemt het de smalle gang naar achteren waar het de belletjes van de luchtpomp passeert om extra zuurstof toe te voegen. Het komt vervolgens in het kleine vak achteraan waar een pompje het door de wervelbedfilter pompt voor de biologische filtering. Vervolgens stroomt het water terug de bak in.
  • ofwel stroomt het naar rechts waar de 'hoofdpomp' zit die het water terug de bak in pompt.

Achteraan rechts is de overloop die rechtstreeks aangesloten zal worden op de riolering. Deze wordt gebruikt tijdens het verversen van het water. De bedoeling is dat er automatisch water aan het aquarium toegevoegd wordt, waardoor het waterpeil stijgt. Aangezien dan de kans op natte voeten het grootst is, moet dat water ook weg kunnen en volgens mijn berekeningen zal het dan eerst daarlangs weg gaan.

Waar ik me ook nog zorgen over maak is of het aquarium wel stevig genoeg zal zijn. Ik gebruik voor de buitenkant en het tussenschot glas van 12mm dik. Er moeten bovenaan uiteraard nog verstevigingsstrips (of rand rondom) komen. Die staan nog niet op het schema. Ik vraag me echter af of het niet 'om problemen vragen' is door de voorruit op te splitsen in twee delen.

Ik denk aan de andere kant echter dat het niet mogelijk is om die met deze constructie uit één plaat te laten bestaan.
Intussen heb ik zeer nuttige feedback gekregen, van onder andere Theo Verheij, de voorzitter van de N.B.A.T.
Met hetgeen ik nu weet, zal de constructie van bovenstaand model er toch enigszins anders uit gaan zien, al blijft het concept van filter naast het aquarium waarschijnlijk wel behouden...

Hou deze blog dus in de gaten, want ik hoop dit snel in orde te krijgen.

0 reacties: